Energia de a schimba

PROCEDURA DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI ACTUAL Va oferim asistenta necesara pentru intregul proces

Gasim pentru voi cea mai avantajoasa oferta

Analizati cu atentie oferta primita. In special acordati atentie urmatoarelor aspecte contractuale: pretul energiei electrice, durata contractului, conditiile de incetare a contractului, termenele si modalitatile de plata.

Va asistam in procesul schimbarii furnizorului

Dupa ce v-ati decis asupra ofertei, va vom asista la crearea oricarui document necesar schimbarii furnizorului. Vom schita notificarea de reziliere a contractului actual si vom schita impreuna noul contract. In plus, va oferim asistenta si pentru orice alte intrebari, documente sau proceduri.

PRIMITI FACTURA DE LA NOI

Urmeaza sa primiti de la noi factura de energie electrica conform conditiilor contractuale si sa beneficiati de avantajele oferite, in special de reducerea costului cu energia electrica.

Procedura de solutionare a plangerilor

Procedura de solutionare a plangerilor privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali stabileşte etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.
Intră sub incidenţa prezentei proceduri orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.

Procedura-cadru se aplică de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în vederea soluţionării plângerilor primite de la clienţii finali, în legătură cu:
a) contractarea energiei;
b) facturarea contravalorii energiei furnizate;
c) ofertarea de preţuri şi tarife;
d) continuitatea în alimentarea cu energie; e) asigurarea calităţii energiei furnizate;
f) funcţionarea grupurilor de măsurare;
g) schimbarea furnizorului;
h) informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
i) modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare.


Preluarea plângerilor de la clienţii finali se face utilizând următoarele modalităţi:
a) prin punctele unice de contact ale furnizorilor, la depunerea în scris;
b) prin intermediul unui centru de telefonie;
c) prin intermediul unei adrese de e-mail;
d) prin intermediul formularului on-line;
e) prin fax;
f) prin poştă.
Intreaga procedura poate fi consultata aici