Energia de a schimba

ETICHETA ENERGETICA Furnizam energia de care ai nevoie
Ordinul 69/2.07.2009 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei stabileste regulamentul de etichetare a energiei electrice.
  • realizarea unui nivel ridicat de informare a consumatorilor prin creșterea transparenței pe piața de energie electrică;
  • reducerea impactului sectorului energiei electrice asupra mediului înconjurător prin promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor curate;
  • implementarea prevederilor legislației comunitare specifice.
Specificarea originii energiei electrice vândute se face pe categoriile de surse primare de energie şi anume: cărbune, nuclear, gaze naturale, păcură, alte surse convenţionale, total SRE (surse regenerabile de energie), din care: hidro, eolian, biomasă, solar, alte surse regenerabile.